Odborné poradenstvo

Manažment práce našej zubnej ambulancie

Základným princípom práce nášho personálu je komunikácia s pacientom. Každému pacientovi po kompletnom vyšetrení ponúkneme alternatívy možných liečebných postupov s finančnými a časovými nákladmi.

Pred definitívnym ošetrením výplňami, protetickými prácami, dentálna hygieničky v hygienickej fáze (2 - 4 nvštevy) odstráni všetky bakteriálne povlaky a zubný kameň. Pacientovi poradí, aké sú pre neho najvhodnejšie techniky čistenia zubov a aké pomôcky a kedy má používať.

Odborné poradenstvo je zamerané na predchádzanie ďalším kazom a progresii zápalu. Pacienti, ktorí pravidelne navštevujú dentálnu hygienu (2 - 4 krát ročne) nepotrebujú väčšie výplne, pretotože u nich nové kazy vznikajú len zriedkavo. Venujeme sa deťom od narodenia a pacientom v každom veku.