Parodontológia

Aby zdravé a opravené zuby, mostíky, implantáty ostali v ústach, musí byť zdravý aj parodont - zubné lôžko a tkanivo, ktoré tam pripája zub.

Dnes 90% všetkých dospelých pacientov má rôzny stupeň poškodenia parodontu. Traja zo štyroch dospelých nad 50 rokov stratili kosť, v ktorej držia zuby, čo sa nazýva PARODONTITÍDA.

Táto strata vyvolaná zápalom kosti je v oblasti jedného, viacerých alebo všetkých zubov. Ak nezastavíme zápal, strata kosti pokračuje, zub sa kýve, až úplne vypadne. Súčasné výskumy na celom svete dokazujú, že baktérie pri parodontitíde sa rozširujú do celého organizmu a spôsobujú zvýšený výskyt infarkt, mozhovej príhody a iných vážnych ochorení.

Naším cieľom je včas zistiť toto ochorenie, zastaviť ho, a tým zabrániť strate zubov, ale aj iným chorobám.

Súčasťou liečby je vždy dokonalá spolupráca medzi našim ošetrujúcim personálom a Vami ako pacientom a Vaša domáca starostlivosť o zuby a ďasná.
Vyliečenie znamená kontroly stavu zubov a parodontu celý život.