Zostavenie plánu prevencie a liečby

PLÁN PREVENCIE A LIEČBY
VYŠETRENIE + VYŠETRENIE RIZIKA KAZU A ZÁPALU
DIAGNÓZA

PROVIZÓRNY PLÁN OŠETRENIA

HYGIENICKÁ FÁZA LIEČBY
MOTIVÁCIA, INŠTRUKTÁŽ
EXCOCHLEÁCIA KARIÉZNYCH LOŽÍSK - PROVIZÓRNE VÝPLNE
CHEMICKÉ PROSTRIEDKY
SUPRA- A SUBGINGIVÁLNE ČISTENIE, HLADENIE KOREŇA
ÚPRAVA A LEŠTENIE VÝPLNÍ, LEŠTENIE, FLUORIDÁCIA ZUBOV
EXTRAKCIA NELIEČITEĽNÝCH ZUBOV, ENDODONCIA

PREHODNOTENIE

DEFINITÍVNY LIEČEBNÝ PLÁN

VÝPLNE

ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA
CHIRURGIA
LIEČBA OKLÚZIE
IMPLANTÁTY
PROTETIKA

PREHODNOTENIE

RECALL